Huisvesting

Opgroeien in een stabiele omgeving

In ons project voorzien wij ook huisvestiging voor sociaal zwakkere gezinnen. Vele gezinnen leven in totaal mensonwaardige of onveilige situaties. Daarom hebben we een 25-tal wooneenheden opgericht waar gezinnen gratis kunnen wonen totdat ze hun leven weer onder controle hebben. Bescheiden, veilig en menswaardig wonen is het resultaat.

Sinds 2014 hebben we besloten om de sociale woningbouw op het centrum af te bouwen, en te starten met een “woonsubsidie”-project.

Omdat we merkten dat de mensen, die vaak hoogdringend nood hebben aan woonbijstand, het te moeilijke vinden om te verhuizen vanuit hun vertrouwde buurt naar het Centrum, waar ze zich moeten houden aan de regels en wetten van het Centrum, en vooral omdat er daardoor kinderen in de kou bleven staan, hebben we ervoor gekozen om de aanpak over een nieuwe boeg te smijten.

We starten dus met het toekennen van woonsubsidies zodat de gezinnen hun huizen kunnen opknappen en weer leefbaar maken. De kinderen van de gezinnen die woonsubsidies gekregen hebben en die in het Centrum naar school gaan, worden opgevolgd door de sociale assistenten die geregeld huisbezoeken doen om zo een oogje in het zeil te houden op de zinvolle besteding van de woonsubsidies.

De mensen die op het centrum wonen kunnen uiteraard in hun woningen blijven wonen en de bestaande wooneenheden zullen blijven ingezet worden om gezinnen in nood op te vangen, totdat ze zelfstandig in staat zijn een woning te kopen en te onderhouden.

Doneer

U kan een bedrag naar keuze storten op het rekeningnummer van Akany:

BE60 4310 6823 0170
KREDBEBB

vzw Kinderen voor kinderen – Akany

met de vermelding: woonondersteuning & uw naam

Vanaf een gift van €40 krijgt u een fiscaal attest.