Wat doen we?

"ik weet niet hoe oud ik ben."

Ik ben Jelle en kom uit Madagaskar. In 1989 kwam ik bij mijn adoptieouders in België aan. Ik was toen waarschijnlijk 4 jaar oud. Mijn echte leeftijd blijft een raadsel omdat ik een straatkind was waarvan de ouders onvindbaar waren.

Voor mijn eerste communie vroeg ik geen cadeautjes voor mezelf, maar vroeg er voor mijn vriendjes die achterbleven in Madagaskar.

Hierop kwam een stortvloed van positieve reacties. Er kwamen heel veel cadeautjes, speelgoed, knuffels, kleren, medicamenten.
Veel te veel om gewoon op te sturen. Daarom werd snel beslist een ganse container op te sturen.

En gelijk ontstond de vzw Werkgroep Kinderen voor Kinderen “KVK”.

het vervolg...

Intussen is de Werkgroep Kinderen voor Kinderen al 30 jaar actief in Madagaskar. 20 jaar geleden werd AEEM (Association Enfants de l' Espoir de Madagascar) opgericht, een vzw naar Malagassisch recht. Hierin zijn enkel lokale mensen actief.

KVK en AEEM zijn juridisch met mekaar verbonden en zetten zich samen in voor de minstbedeelden rond de hoofdstad Antananarivo. De aandacht gaat hierbij voornamelijk uit naar hulpbehoevende kinderen. Met duurzame hulpprojecten, die de nadruk leggen op zelfredzaamheid via vorming en opleiding, wordt aan deze kinderen een toekomst geboden.

Daar waar bij de start van onze kinderen-steunende activiteiten onlosmakelijk verbonden waren met onze gehele werking, is dit de laatste jaren sterk veranderd en uitgebreid naar steun aan de volledige omgeving van de kinderen. Vandaar ook onze nieuwe rode draad “Voor mensen door mensen”. In 2004 werd daarom ook beslist om de werk- en roepnaam van onze organisatie te wijzigen in “Akany”.

Het malagassisch woord Akany heeft 2 betekenissen. Nest en Centrum. Centrum staat voor structuur, discipline, regelmaat en Nest staat voor geborgenheid, warmte en veiligheid. Twee woorden die perfect beschrijven waar Akany voor wil staan.

het hoofddoel van onze vzw:    hulp overbodig maken


​​​​​​​Wij geloven dat we dit kunnen bereiken via onze drie pijlers (scholing - huisvesting - noodhulp). Onderwijs is onontbeerlijk in de weg naar een onafhankelijk leven. Daarnaast geloven we dat wij de kinderen en hun families kunnen begeleiden naar onafhankelijkheid.

Ons project is gebaseerd op volgende waarden: recht op onderwijs - verantwoordelijkheid - duurzaamheid - eerlijkheid

Alle leden van de vzw's zijn het er roerend over eens dat deze vier kergedachten onontbeerlijk zijn en onverbrekelijk met elkaar verbonden blijven voor het succesvol uitbouwen van nieuwe ontwikkelingen en voor het realiseren van onze doelstellingen.

Onze verschillende centra

akany I  -  fanantenana

Op Akany I bevinden zich de schoolgebouwen. Een kleuterschool, een lagere school en de technische school. Ook het internaat, waar momenteel 5 kinderen worden opgevangen die thuis echt niet terecht kunnen, en de boerderij zijn gelokaliseerd op Akany I.

Op het centrum krijgen 313 kinderen dagelijks een warme maaltijd. Het centrum voorziet deels in hun eigen voedselvoorraad. Met de rijst die we zelf telen komen we bijvoorbeeld 3 maanden toe. Verder hebben we varkens, schapen, konijnen en zebu’s als lastdieren.

De kinderen van het internaat hebben ook nog hun eigen groententuin waar ze maniok, braide en tomaten kweken.

Akany II  - mahafaly

Op Akany II zijn de sociale wooneenheden gelegen. Deze site biedt een degelijke woonruimte voor 15 gezinnen. De bewoners zijn allemaal mensen uit de ergste armoede (vb. weduwen en alleenstaanden) die niet in staat zijn om hun kinderen de structuur te bieden die ze nodig hebben. Op die manier krijgen de bewoners de kans om voldoende te sparen om zelf iets te kopen. Hun kinderen gaan naar school in ons Centrum en worden door de sociale assistenten constant opgevolgd.

De functies van de verschillende locaties beginnen door mekaar te lopen. Het is niet meer strikt gescheiden: school/woonlocatie. Op Akany II staat sinds 2014 een nieuw gebouw voor een secundaire school, waar de kinderen tussen 12 en 16 jaar terecht kunnen als ze niet toegelaten worden op de staatsschool. De secundaire school omvat intussen 3 klassen. Nadien kunnen de leerlingen verder doorschuiven naar onze eigen technische school, of uitwaaien naar externe scholen.

Akany III  - 

In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met onze eigen technische school met erkend diploma. Hier worden 2 richtingen gegeven: hout & metaal. Jongeren die met succes hun secundaire school hebben doorlopen, kunnen onze technische opleidingen aanvangen. In het schooljaar 2016-2017 zijn de eerste 2 klassen gestart. De volgende 2 schooljaren is er in elke richting nog telkens 1 klas bijgekomen, zodat de jongeren nu in totaal 3 jaar technisch onderwijs kunnen genieten. In totaal kunnen we per schooljaar 90 leerlingen technisch onderwijzen.

voor & door rosa...

Akany Fanantenana werd gesticht door Rosa Lipkens en Dominque Gilles. In 2013 hebben we spijtig genoeg en veel te vroeg afscheid moeten nemen van Rosa. Rosa bezocht twee maal per jaar samen met Dominique het centrum en stelde tijdens die bezoeken alles in het werk om alle regelingen te treffen, het project in goede banen te leiden en iedereen een warm hart toe te dragen. Voor Rosa zetten wij haar levenswerk voort.