Financiële parrainage

Financiële adoptie: 16€/maand

Via een fiscaal aftrekbare bijdrage van 16 EUR per maand, garanderen wij de scholing van een kind, samen met de sociale begeleiding van het gezin. U sponsort één welbepaald kind en ontvangt op regelmatige basis voortgangsrapporten en foto’s van uw parrainage kindje. Het geld zetten wij onder meer in om het schoolgeld te betalen, schoolgerief zoals een boekentasje en schrijfgerief aan te kopen, propere uniformen te voorzien, dagelijks een warme maaltijd en een vieruurtje aan te bieden.

Cadeautjes

Twee keer per jaar reizen een aantal medewerkers van onze vzw (op eigen kosten) naar Madagaskar voor de opvolging van de projecten. U heeft dan de mogelijkheid om een cadeautje, een briefje, een foto, etc. voor uw kindje mee te geven.

Successen

90% van de door Akany gevolgde kinderen beëindigden het voorbije schooljaar met succes hun studies. Intussen zijn reeds heel wat kinderen afgestudeerd of gestart met een hogere opleiding. Anderen vonden een job en bleken in staat om hun eigen leven weer in handen te nemen zonder enige verdere vorm van bijstand of hulp.

Doneer

Naam
Adres
* Verplicht veld