Medische ondersteuning

Basis gezondheidsvoor-ziening op Akany

In 2012 vergezelden Kris en Jeanine voor de eerste keer de Belgische delegatie naar Madagaskar. Kris en Jeanine zijn 2 zussen, Kris is tandarts en Jeanine is huisarts.

Het doel van de eerste reis was in eerste instantie de meest dringende en acute problemen te verhelpen. Daarnaast was het vooral “prendre la température” om het in dokterstaal uit te drukken. Op die manier konden we kijken wat echt nodig was om op een zinvolle, duurzame en betaalbare manier een basis gezondheidsvoorziening uit te bouwen.


Lokale gezondheidszorg

In Madagaskar is tandverzorging voor de lokale bevolking ontzettend duur en een luxe, weggelegd voor de beter gegoede families. Het kost het ongeveer 4 euro om een tand te trekken en 10 euro om een tand te vullen. Uiteraard is hier geen ziekenkas die tussenkomt, wat maakt dat wij in België in verhouding minder moeten uitgeven van ons netto inkomen, dan de mensen in Madagaskar. Gezien het prijsverschil is bij tandpijn een tand trekken bijna altijd keuze nummer 1.

Uit contacten met lokale dokters en tandartsen blijkt dat ze vaak nog teren op hun opleiding van jaren geleden en dat er weinig belang wordt gehecht aan bijscholing. Daardoor is de hulp en raad die ze geven vaak redelijk voorbijgestreefd en soms zelfs fout. Het medische korps heeft in Madagaskar zo’n aanzien, dat niemand enige vorm van kritiek durft uiten. Ze voelen zicht zo onaantastbaar en boven alles en iedereen verheven, dat ze voorbij gaan aan de noodzaak van constante bijscholing. De eed van Hippocrates was blijkbaar slechts een formaliteit voor velen onder hen. Hoe maak ik mij onaantastbaar, onmisbaar en hoe word ik snel rijk is hun belangrijkste bekommernis.


Vaststellingen

Gezien de moeilijke en armoedige levensomstandigheden is het voor Westerse dokters moeilijk om goede en bruikbare zorgen en raad te geven aan de patiënten. Er wordt dus erg veel aandacht besteed aan informeren, sensibiliseren en opleiden.

Wat opvalt is dat de gemiddelde toestand van onze kinderen redelijk goed is. Zeker als je weet in welke omstandigheden de meesten leven. Helaas is het minder goed gesteld met de mama’s. De meesten wegen amper 40 kg. Een aantal onder hen zijn zwaar ziek en hebben dringend hulp en goede opvolging nodig. Om goed te zijn zouden ook sommige mama’s in onze cantine moeten komen eten.


Plannen voor de toekomst

Het bezoek van de dokter en tandarts is een ongoing proces. tweejaarlijks zullen zij terugkeren om mee te bouwen aan een algemene, eerlijke, toekomstgerichte basis gezondheidsvoorziening op Akany.