Hygiëne & verzorging

“Als je grootste zorg is om dagelijks iets te eten te vinden, is hygiëne geen prioriteit”

In de sloppenwijken, waar gezinnen het soms met minder dan 1 euro per dag moeten zien te redden, is hygiëne voor de mensen geen primaire bekommernis. Ouders geven geen voorbeeld, kinderen zien het nooit en leren het dus ook niet. Nochtans is hygiëne één van de manieren om heel wat medische zorgen en kosten te voorkomen.

Daarom hechten wij in het centrum heel veel belang aan hygiëne, orde, onderhoud en verzorging. Zowel voor zichzelf en hun eigen lichaam, als voor hun voeding en woningen. We willen de kinderen deze waarden meegeven, in de hoop dat ook zij het later aan hun kinderen zullen doorgeven. Want een basishygiëne en verzorging is de beste preventie voor ziektes en dus dokters- en/of tandartskosten uit te sparen.

We merken dat dit zijn vruchten afwerpt. De kinderen moeten elke morgen hun gezicht, hun handen en hun voeten wassen. De ouders moeten hun kinderen met propere t-shirts naar school sturen. Bovendien merken we dat de gezinnen, die door de sociale assistenten intensief begeleid worden, echt moeite doen om hun woningen ordelijk en netjes te houden. De huisarts en de tandarts, die tweejaarlijks naar Madagaskar afreizen, doen tijdens hun bezoeken hun uiterste best om de kinderen te sensibiliseren over het belang van hygiëne en tandverzorging, en dat lukt aardig.

Ook gezinnen en families die intussen op hun eigen benen staan, maar waar we wel nog af en toe contact mee hebben, verrassen ons met ons in een propere en ordelijke woning te ontvangen.

Als we deze trend kunnen verder zetten zal de volgende generatie misschien wel het goede voorbeeld krijgen van hun ouders.