Cantine scolaire

Het recht op één warme maaltijd per dag

Alle 313 leerlingen van Akany Fanantenana krijgen dagelijks een warme maaltijd en een vieruurtje aangeboden. Jaarlijks bereiden we zo’n 65.000 warme maaltijden. Een 100-tal kinderen zijn opgenomen in een parrainage programma, waarbij de adoptieouders instaan voor de kosten voor deze maaltijden. Maar dan resten er nog 213 leerlingen die niet geparraineerd zijn. Ook deze kinderen hebben recht op één warme maaltijd per dag. Door het steunen van het Cantine Scolaire programma, geeft u deze kinderen waar ze recht op hebben. Elke dag ten minste 1 evenwichtige en gezonde maaltijd.


Doneer