Samenwerking Rotary België - Madagaskar

Samen staan we sterk

Dankzij de samenwerking tussen Rotary Club Beveren-Waas en Ivato, Madagaskar, kon er een internationale sponsoring op poten gezet worden. Zo kon er niet minder dan een bedrag van 97 500 euro vrijgemaakt worden via de Global Grand van Rotary.

Deze subsidie zal integraal ingezet worden voor:

  • de aankoop van de machines voor de middelbare technische school, afdeling Hout en afdeling Metaal
  • het transport van deze machines van België naar Madagaskar
  • de installatie van de machines in de school en de nodige funderingen in de lokalen die hiervoor nodig zijn
  • de opleiding van de technische leerkrachten